kursy maturalne

ZAJĘCIA GRUPOWE
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

Zdobądź nowe umiejętności łatwo, skutecznie i bez stresu!

Zajęcia grupowe w Szkole Antoni i Przyjaciele to

– inwestycja w przyszłość

– małe grupy – maksymalnie 5 słuchaczy;

– to zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów,

sprawdzone metody nauczania.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 min. od 27.11. do 30.04.

 

NA KURSY MATURALNE ZAPRASZAMY:

-maturzystów (matura 2019), którzy zamierzają zdawać język angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

-maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2020 roku (klasa II),

-maturzystów z roku 2018 i lat ubiegłych, którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne,

-kandydatów na studia (ze starą maturą), zdających egzaminy wstępne na zasadach komplementarnych z Nową Maturą.

ZAŁOŻENIA:

-pomoc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu ustnego oraz pisemnego,

-powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy zdobytej we wcześniejszych latach nauki języka,

-trening praktycznego posługiwania się językiem angielskim – ŁAMANIE BARIERY JĘZYKOWEJ,

-dostarczenie kursantom informacji o egzaminie maturalnym z języka angielskiego.

PROGRAM ZAJĘĆ:

Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z języka angielskiego jest w pełni dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2019 i 2020. Plan zajęć jest opracowany w oparciu o informator CKE, wymagania Kuratorium Oświaty oraz o nasze doświadczenie naszych lektorów. Program może ulec modyfikacjom zgodnym z potrzebami naszych słuchaczy. Dużą wagę przywiązujemy do komunikacji między lektorem, a słuchaczami.

Na zajęciach stosujemy różne metody pracy, które skutecznie pozwalają powtórzyć, usystematyzować oraz rozwinąć wiedzę i umiejętności słuchacza.

METODY NAUCZANIA:

– wykłady,

– indywidualne konsultacje z lektorem,

– ćwiczenia – rozwiązywanie arkuszy maturalnych, zadań leksykalno-gramatycznych oraz ustnych zestawów maturalnych

– konwersacje,

– kartkówki – po omówieniu nowego bloku tematycznego test z wprowadzonego słownictwa.

– prace domowe – zadawane po zajęciach w formie: typowych zadań maturalnych oraz arkuszy egzaminacyjnych, zadań gramatycznych, wypowiedzi pisemnych.

– próbny pisemny egzamin maturalny

– próbny ustny egzamin maturalny

 

Niemiecki

grupa 1 : wtorek 16:45 – 18:15,

grupa 2:  piątek 18:00- 19:30

Angielski

grupa 1: wtorek 16:45 – 18:15,

grupa 2: piątek 16:15- 17:45

Zapisy:

Regulamin zajęć

Regulamin zajęć matematycznych znajdziesz tutaj: 

Pytania?

Zadzwoń: 663 353 292 lub napisz: marcin@antoniiprzyjaciele.pl